Zarządzanie projektami UE

Naszym Klientom oferujemy nie tylko możliwość pozyskania dotacji, ale też wsparcie w trakcie realizacji i zarządzania projektem, dostęp do dodatkowego finansowania komercyjnego, pomoc w doborze wykonawcy oprogramowania oraz realizację działań marketingowych.

Zarządzanie realizacją projektu obejmuje sprawozdawczość, monitoring, rozliczanie i doradztwo. Czuwamy nad zapewnieniem płynności finansowej projektu z uwzględnieniem środków pochodzących z dotacji oraz z wkładu własnego Klienta.

Wykonujemy

  • zadania związane ze sprawozdawczością w projekcie w szczególności gromadzenie i opracowanie danych sprawozdawczych,
  • zadania związane z rozliczaniem,
  • zadania związane z monitoringiem finansowym i rzeczowym.

Udzielamy konsultacji w zakresie problemów pojawiających się podczas realizacji projektu, koordynujemy prace członków zespołu projektowego i współpracujemy z podwykonawcami.  Całość naszych działań zapewnia osiągnięcie przez projekt zakładanych celów.