Zakres Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa

W ramach perspektywy finansowej UE na lata 2014-2020 przewidziano w Polsce realizację programu operacyjnego koncentrującego swe działania wyłącznie w obszarze cyfryzacji – Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.

Będzie on wspierał trzy grupy działań, które przedstawiamy na poniższym schemacie[1].

POPC

Zgodnie z projektem programu z 8 stycznia 2014 r. realizowane w jego ramach projekty mają zapewnić:

  • szeroki dostęp do szybkiego internetu, efektywne,
  • przyjazne użytkownikom e-usługi publiczne,
  • stale rosnący poziom kompetencji cyfrowych społeczeństwa.

Szczegółowe informacje na temat  PO Polska Cyfrowa będą publikowane przez nas w zakładce Dotacje 2014-2020. Nasi eksperci na bieżąco będą przekazywali Państwu najświeższe informacje pozyskane bezpośrednio z instytucji odpowiedzialnych za program.