Transfer technologii

Do transferu technologii może dochodzić pomiędzy dwoma przedsiębiorstwami, pomiędzy instytucją naukowo-badawczą i przedsiębiorstwem oraz pomiędzy instytucjami naukowo-badawczymi.

Proces ten może m.in. odbywać się w następujący sposób:

  • na zasadzie przeniesienia praw majątkowych, co skutkuje faktyczną utratą możliwości roszczeń do wszelkich dóbr powstałych w efekcie eksploatacji przeniesionych przez zbywcę praw,
  • poprzez udzielenie licencji wyłącznej bądź niewyłącznej, przy czym jednak należy pamiętać o dokładnym określeniu pól eksploatacji na których nabywca może eksploatować prawa majątkowe
  • stworzenie spółki spin-off, która będzie odpowiedzialna za komercjalizację określonego wynalazku na zasadzie umowy ze „spółką matką”

W celu dokonania właściwej ścieżki transferu technologii dla naszych klientów świadczymy analizy z zakresu:

  • szczegółowej oceny potencjału komercyjnego, w tym analizy gotowości operacyjnej (Freedom to operate – FTO),
  • prawnej własności intelektualnej dla innowacyjnych rozwiązań.

Nasze usługi są „szyte na miarę” w zależności od potrzeb klienta. Jeżeli chcecie Państwo podzielić się z nami swoim pomysłem i nawiązać współpracę skutkującą jego praktycznym wdrożeniem to zapraszamy do kontaktu za pośrednictwem formularza znajdującego się w prawej części strony.