Terminy naborów – Instrument MŚP w programie Horyzont 2020

W ramach Instrumentu MŚP programu Horyzont 2020  nabór wniosków odbywa się w trybie ciągłym, a ich ocena następuje na bieżąco w ramach poszczególnych etapów.

Przedsiębiorstwo, może jednorazowo składać tylko jeden wniosek do 1 lub 2 fazy w danym obszarze tematycznym. Kolejny wniosek można składać w momencie otrzymania wyników ewaluacji lub zakończenia realizacji projektu w dowolnej fazie. Terminy składania w wniosków do I i II fazy w 2015 roku:

  1. 18.03.2015
  2. 17.06.2015
  3. 17.09.2015
  4. 16.12.2015