Opis B2B

b2bBusiness to Business (B2B) służy jako określenie powiązań między firmami, tworzonych za pośrednictwem Internetu, jak również innych elektronicznych systemów wymiany informacji. Wspólną cechą wszystkich relacji zachodizących pomędzy firmami i określanych jako B2B jest dokonywanie transakcji za pośrednictwem mediów elektronicznych.

Czytaj więcej