Architektura systemów B2B

Pieniądze z Programu Polska Cyfrowa – łącznie 10 mld zł, (8 mld zł ze środków UE i 2 mld zł z wkładu krajowego) zostaną przeznaczone na cyfryzację kraju:

Czytaj więcej

b2bBusiness to Business (B2B) służy jako określenie powiązań między firmami, tworzonych za pośrednictwem Internetu, jak również innych elektronicznych systemów wymiany informacji. Wspólną cechą wszystkich relacji zachodizących pomędzy firmami i określanych jako B2B jest dokonywanie transakcji za pośrednictwem mediów elektronicznych.

Czytaj więcej