Skuteczność

Studio e-Projekt jest jedną z najskuteczniej działających w Polsce firm w branży doradztwa dotacyjnego. Skuteczność tą osiągnęliśmy dzięki prostej strategii wyspecjalizowania się w określonych dziedzinach.

Tematyka pozyskiwania funduszy unijnych jest tak szeroką dziedziną, że nie jest możliwe skuteczne działanie w całym tym obszarze. Nie jesteśmy specjalistami od wszystkiego – koncentrujemy się na konkretnych projektach i konkursach, co pozwala nam skutecznie pozyskiwać dotacje dla naszych Klientów.

W trakcie wieloletniej obecności na rynku uzyskaliśmy najwyższe kompetencje w zakresie pozyskiwania dotacji dla przedsiębiorstw i jednostek publicznych na projekty:

  • informatyczne (działanie 8.1, 8,2, 8,3, 8,4 POIG, Regionalne Programy Operacyjne),
  • innowacyjne (działanie 1.4 POIG, Kredyt technologiczny, Regionalne Programy Operacyjne, nabory PARP).

Specjalizacja=Skuteczność

W jednym z najtrudniejszych konkursów organizowanych do tej pory w ramach POIG, tj. przeprowadzonego w 2010 roku konkursu do działania 8.1 POIG, aż 75% naszych projektów pozyskało dotację, przy ogólnej średniej pozytywnie ocenionych wniosków dla całego konkursu wynoszącej zaledwie 8%. W pierwszym konkursie w 2011 roku nasza skuteczność wyniosła 60%, podczas gdy w całym naborze pozytywnie ocenionych zostało jedynie 122 wnioski na 1400 złożonych (8,7%). Taką samą skuteczność utrzymaliśmy w ramach ostatniego rozstrzygniętego naboru w 2011 r. W przypadku działania 8.2 POIG, nasza skuteczność jest jeszcze wyższa – wynosi ona średnio 90%, przy średniej rynkowej – 30% dofinansowanych projektów w stosunku do wszystkich złożonych.
W przypadku dofinansowania dla jednostek publicznych, możemy pochwalić się 100% skutecznością.