RPO Śląskie – nabór w ramach Działania 5.5 Wzmocnienie potencjału służb ratowniczych

Konkurs anulowany.
Nabór wniosków o dofinansowanie będzie trwał od 2015-07-31 00:00 do 2015-09-30 23:59

Poziom dofinansowania 85,00 %

Czytaj więcej: http://studioeprojekt.com/?p=1881

 

Oś priorytetowa
5. Ochrona środowiska i efektywne wykorzystywanie zasobów
Działanie
5.5. Wzmocnienie potencjału służb ratowniczych
Poziom dofinansowania
85,00 %
Budżet naboru [PLN]
8 257 800,00