RPO Śląskie – nabór w ramach Działania 2.1 Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych

Nabór wniosków o dofinansowanie będzie trwał od 2015-07-31 00:00 do 2015-09-30 23:59

Poziom dofinansowania 85,00 %
Czytaj więcej: http://studioeprojekt.com/?p=1898

Oś priorytetowa
2. Cyfrowe śląskie
Działanie
2.1. Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych
Poziom dofinansowania
85,00 %
Budżet naboru [PLN]
82 581 303,12