RPO Śląskie – anulowanie konkursu działania 5.5 Wzmocnienie potencjału służb ratowniczych

Zarząd Województwa Śląskiego informuje o anulowaniu konkursu o dofinansowanie projektów w ramach Osi Priorytetowej V Ochrona środowiska i efektywne wykorzystanie zasobów, Działanie 5.5 Wzmocnienie potencjału służb ratowniczych

 

Przewiduje się, że anulowanie i ogłoszenie naboru w późniejszym terminie, umożliwi uzyskanie dofinansowania większej ilości projektów co jest szczególnie istotne w kontekście niewielkiej dostępnej alokacji w ramach działania.