RPO Opolskie – przyjęty harmonogram konkursów.

W województwie opolskim przyjęto harmonogram konkursów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020.

W tym roku możemy spodziewać się naborów, które dotyczyć będą m.in:

1. aktywizacji osób bezrobotnych realizowanych przez powiatowe urzędy pracy,
2. rozwojem usług opiekuńczych,
3. zakładania własnych firm,
4. infrastruktury drogowej,
5. edukacji ekologicznej,
6. tworzenia usług elektronicznych dla mieszkańców województwa.