Rozliczanie dotacji

Pozyskanie dotacji i podpisanie umowy o dofinansowanie projektu unijnego to dopiero połowa sukcesu. Kolejnym, niezwykle ważnym etapem na drodze do otrzymania dofinansowania  jest zrealizowanie oraz prawidłowe rozliczenie projektu.

Proces rozliczania projektów unijnych jest dość złożony i pracochłonny. Wymaga on od Beneficjentów w szczególności właściwego udokumentowania wykonanych zadań, poniesionych kosztów kwalifikowalnych i niekwalifikowanych,  zebrania dokumentacji rozliczeniowej, terminowego składania dokumentacji do właściwej Instytucji, uzupełnienia dokumentów do wniosku o płatność.

UNIKALNE MODELE ROZWIĄZAŃ

W trakcie realizacji projektu pojawiają się sytuacje niezależne od Beneficjenta, które powodują konieczność wprowadzenia zmian do projektu. W biznesie jest to naturalne, jednak korzystając z dofinansowania Beneficjent nie zawsze znajduje zrozumienie u instytucji decyzyjnej. Na podstawie naszych obserwacji oraz doświadczenia możemy stwierdzić,  że coraz częściej niechęć do zmian wynika nie tyle z obowiązujących przepisów prawa, co z braku chęci współpracy ze strony instytucji.

Naszym Partnerom oferujemy specjalistyczne usługi w zakresie prawidłowego rozliczenia projektu i wsparcia merytorycznego
w trakcie realizacji całego procesu przy jednoczesnym zachowaniu potencjału biznesowego. Nie budujemy projektów spełniających wyłącznie wytyczne instytucji weryfikujących, które często są oderwane od rzeczywistości rynkowej.

W naszym doradztwie kierujemy się przede wszystkim zdroworozsądkowym podejściem do zagadnień spornych na linii Beneficjent – instytucja. Dzięki już 7-letniej reprezentacji naszych Partnerów przed  instytucjami weryfikującymi  dokumenty rozliczeniowe projektów dogłębnie poznaliśmy mechanizmy działania urzędników. Szczegółowe wymogi w obszarze formalnym, często absurdalne i niezrozumiałe powodują znaczne utrudnienia w płynnej realizacji projektów, a często całkowitą
z nich rezygnację. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych Partnerów proponujemy niestandardowe modele rozwiązań, które skutecznie eliminują czysto formalne podejście instytucji skłaniając ją do merytorycznej analizy projektu w jego rzeczywistym otoczeniu. Biegła znajomość procedur oraz zapisów umów o dofinansowanie gwarantuje naszym Partnerom sukces, nawet w trudnych kwestiach.  Doradzimy w jaki sposób postępować i jak układać relacje z instytucjami, aby bez przeszkód osiągnąć zaplanowane cele projektu.

REANIMACJA BŁĘDNIE ROZLICZANEGO PROJEKTU

Jeśli w trakcie realizacji projektu popełniono błędy lub zaistniała wątpliwość czy obecny doradca spełnia Państwa oczekiwania, jesteśmy gotowi służyć radą i pomagać naszym Partnerom w wychodzeniu z sytuacji „kryzysowych”. Nasi specjaliści sprawdzą czy w dotychczasowym rozliczaniu nie popełniono poważnych błędów i opracują najkorzystniejszą strategię dalszych działań bez narażania na dalsze uchybienia.

Rozliczanie

KOMPLEKSOWA OBSŁUGA PROJEKTU OD A DO Z

 • Przedstawienie najważniejszych zapisów dokumentacji aplikacyjnej.
 • Kontaktowanie się z instytucjami odpowiedzialnymi za weryfikację rozliczanego projektu;
 • Przedstawienie procedury dotyczącej wyboru dostawców/wykonawców towarów i usług, zgodnie z Ustawą PZP lub Kodeksem Cywilnym;
 • Przygotowywanie wzorów zapytań ofertowych, formularzy ofertowych oraz protokołów wyboru oferty;
 • Przygotowanie wniosków o płatność zgodnie z obowiązującymi terminami;
 • Przygotowanie załączników do wniosków o płatność;
 • Przygotowywanie opisów dokumentów księgowych zgodnie z obowiązującymi wytycznymi;
 • Przygotowywanie wzorów umów niezbędnych w ramach realizacji zadań projektowych;
 • Weryfikowanie pod kątem formalnym dokumentów księgowych, umów zawartych z dostawcami/wykonawcami towarów
  i usług, pozostałych dokumentów niezbędnych do prawidłowego rozliczenia projektu;
 • Przygotowywanie wniosków o wprowadzenie zmian do umowy o dofinansowanie,
 • Monitorowanie wskaźników produktu oraz rezultatu określonych w dokumentacji aplikacyjnej;
 • Informowanie o promocji projektu zgodnie z obowiązującymi wytycznymi;
 • Weryfikacja dokumentacji  w siedzibie Beneficjenta – na życzenie Partnera;
 • Weryfikowanie dokumentacji projektu przed spodziewaną kontrolą;
 • Przygotowanie Beneficjenta do okresu trwałości projektu, wskazując najważniejsze aspekty.

Masz dodatkowe pytania? Zapraszamy do kontaktu!

Sylwia Czerniak

s.czerniak@studioeprojekt.com