Przypominamy o korzystaniu z Bazy konkurencyjności!

Uprzejmie przypominamy o korzystaniu z Bazy konkurencyjności!

Każda z Instytucji Zarządzających poszczególnych województw sama ustala termin obowiązkowego zamieszczania zapytań ofertowych w Bazie.

Baza to narzędzie służące publikacji zapytań ofertowych przez beneficjentów zobowiązanych do stosowania zasady konkurencyjności. Zasada ta powinna być stosowana przez beneficjentów w przypadku udzielenia zamówień, których wartość przekracza 50 tyś. zł netto.

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Program Operacyjnym Województwa Dolnośląskiego podjęła decyzję, iż termin, od którego publikacja zapytań ofertowych przez beneficjentów w Bazie Konkurencyjności Funduszy Europejskich stanie się obowiązkowa, będzie przypadał na dzień 20.01.2016 r.

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/