Finansowanie prac badawczo – rozwojowych (B+R)

W rozpoczynającej się obecnie perspektywie finansowej UE na lata 2014 – 2020, przedsiębiorcy oraz instytucje badawcze będą miały szereg możliwości pozyskiwania środków na współfinansowanie prac badawczo – rozwojowych. Do dyspozycji będą zarówno środki krajowe jaki i unijne zarządzane przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, środki bezpośrednio zarządzane przez Komisję Europejską oraz środki dostępne w ramach szesnastu Regionalnych Programów Operacyjnych oraz Programu Operacyjnego Polska Wschodnia.

Dla naszych Klientów świadczymy usługi dotyczące:

  • identyfikacji najkorzystniejszego źródła finansowania prac badawczo – rozwojowych,
  • optymalizacji projektu badawczego pod kątem zgodności z wymogami wybranego konkursu oraz kryteriami punktowymi,
  • kompleksowego przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej w tym, wniosku aplikacyjnego, studium wykonalności lub biznes planu wraz z niezbędnymi załącznikami,
  • rozliczania pozyskanej dotacji.

ID-B+R2

W perspektywie finansowej na lata 2017-2013 nasza skuteczność w pozyskiwaniu dotacji współfinansowanych z funduszy UE ukształtowała się na poziomie ponad 90%. Zachęcamy do korzystania z naszej wiedzy i doświadczenia. Jeżeli chcecie Państwo uzyskać więcej informacji o naszej działalności w obszarze B+R prosimy kontakt za pośrednictwem formularza dostępnego
w prawej części strony internetowej.