Realizacje

BOBA M.Boba, A.Guliński sp.j.boba

 • Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013
 • Działanie 8.2 „Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B”
 • Tytuł projektu „Wdrożenie systemu B2B w firmie „BOBA” M.Boba, A. Guliński sp.j.
  w celu automatyzacji współpracy z partnerami biznesowymi”
 • Kwota dofinasowania: 218 612,00 PLN

____________________________________________________________________________________________________

Edumaluch.pledumaluch

 • Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013
 • Działanie 8.1 Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej
 • Tytuł projektu „Serwis internetowy wspierający rozwój dzieci
  w wieku przedszkolnym w oparciu o nowoczesne metody wychowawcze”
 • Kwota dofinansowanie: 480 516,86 PLN

____________________________________________________________________________________________________

Axam Technology

 • Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013
 • Działanie 8.2 „Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B”
 • Tytuł projektu „Wdrożenie systemu B2B w firmie AXAM  TECHNOLOGY
  w celu elektronicznej wymiany danych i informacji z partnerami biznesowymi”
 • Kwota dofinansowania: 253 350,00 PLN

____________________________________________________________________________________________________

Premium Compare Sp. z o.o.

 • Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013
 • Działanie 8.1 Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej
 • Tytuł projektu „Stworzenie innowacyjnej porównywarki ubezpieczeń on-line
  uwzględniającej w procesie porównania zawsze aktualne oferty dostępne w systemach
  direct poszczególnych towarzystw ubezpieczeniowych”
 • Kwota dofinansowania: 829 998,91 zł

____________________________________________________________________________________________________

Ampol-Merol Sp. z o.o.Ampol

 • Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013
 • Działanie 8.2 „Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B”
 • Tytuł projektu „Automatyzacja współpracy z partnerami biznesowymi firmy Ampol-Merol Sp. z o.o. poprzez wdrożenie zaawansowanego systemu B2B”
 • Kwota dofinansowania: 590 825,92 PLN

____________________________________________________________________________________________________

IT Service Tomasz Wolniakit service

 • Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013
 • Działanie 8.2 „Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B”
 • Tytuł projektu „Wdrożenie systemu klasy b2b w firmie IT-SERVICE Tomasz Wolniak
  integrującego zarządzanie procesami biznesowymi w zakresie zamówień, realizacji dostaw i usług”
 • Kwota dofinansowania: 124 150,00 PLN

____________________________________________________________________________________________________

Emotion Media Pamela Magierowskaministrefa

 • Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013
 • Działanie 8.1 Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej
 • Tytuł projektu „Stworzenie platformy internetowej dla rodziców, umożliwiającej
  prowadzenie prywatnej strony internetowej dziecka”
 • Kwota dofinansowania: 526 160,00 PLN

____________________________________________________________________________________________________

ZPHU DANA Danuta Banaczekdana

 

 • Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013
 • Działanie 8.2 „Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B”
 • Tytuł projektu „Rozwój współpracy firmy DANA z Partnerami biznesowymi
  w oparciu o nowe rozwiązania informatyczne systemu B2B „
 • Kwota dofinansowania: 470 480,00 PLN

____________________________________________________________________________________________________

Peopleread.Me Sp. z o.o.PeopleRead.me_Logo_strona

 • Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013
 • Działanie 8.1 Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej
 • Tytuł projektu: „E-dystrybucja utworów autorskich oraz dokumentów elektronicznych
  za pomocą e-platformy PeopleRead.me”
 • Kwota dofinansowania:  478 905,00 PLN

____________________________________________________________________________________________________

JRJ Consulting  Jarosław Berdygajrj

 

 • Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013
 • Działanie 8.1 Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej
 • Tytuł projektu „Innowacyjna e-usługa wspierająca efektywne i szybkie uczenie się
  oraz rozwój talentów”
 • Kwota dofinansowania: 490 000,00 PLN

____________________________________________________________________________________________________

Multikredyt sp. z o.o.CAK

 • Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013
 • Działanie 8.1 Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej
 • Tytuł projektu ” Internetowe centrum wszechstronnych analiz kredytowych”
 • Kwota dofinansowania: 489 748,36 PLN

____________________________________________________________________________________________________

Pobyty.plpobyty

 • Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013
 • Działanie 8.1 Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej
 • Tytuł projektu „Stworzenie innowacyjnego systemu obsługi wynajmu apartamentów/pokojów Pobyty.pl”
 • Kwota dofinansowania: 445 900,00 PLN

____________________________________________________________________________________________________

Red Lemon sp. z o.o.FIRMATOR

 • Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013
 • Działanie 8.1 Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej
 • Tytuł projektu „Uruchomienie serwisu internetowego oferującego dostęp on-line narzędzia umożliwiającego użytkownikom obsługę prowadzonej działalności gospodarczej i wdrożenie własnej strategii wizualizacji”
 • Kwota dofinansowania: 488 838,36 PLN

____________________________________________________________________________________________________

CUK ubezpieczeniacuk

 • Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013
 • Działanie 8.2 „Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B”
 • Tytuł projektu „Wdrożenie systemu B2B w firmie Centrum Ubezpieczeń Komunikacyjnych Jacek Byliński Maciej Kuczwalski Przemysław Grabowski sp.j. w celu automatycznej współpracy z partnerami biznesowymi”
 • Kwota dofinansowania: 720 795,00 PLN

____________________________________________________________________________________________________

Canny sp. z o.o.alt tekst

 • Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007-2013
 • Priorytet I „Tworzenie warunków dla rozwoju potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości na Mazowszu”
 • Działanie 1.5 „Rozwój przedsiębiorczości”
 • Tytuł projektu „Innowacyjne usługi szansą dynamicznego rozwoju firmy Canny sp. z o.o.”
 • Kwota dofinansowania: 156 350,00 PLN

____________________________________________________________________________________________________

BPI Polska sp. z o.o.loga1_01

 • Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013
 • Działanie 8.2 „Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B”
 • Tytuł projektu „Wdrożenie systemu B2B w firmie  BPI Polska sp. z o.o. w celu automatycznej współpracy z partnerami biznesowymi”
 • Kwota dofinansowania: 356 850,00 PLN

____________________________________________________________________________________________________

OPONEO.PL  S.A.loga1_03

 • Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013
 • Działanie 8.2 „Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B”
 • Tytuł projektu „Budowa innowacyjnego systemu B2B integrującego OPONEO.PL z dostawcami hurtowymi opon”
 • Kwota dofinansowania: 1 786 340,00 PLN

____________________________________________________________________________________________________

WN Industry Sp. z o.o.WNI

 • Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013
 • Działanie 8.2 „Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B”
 • Tytuł projektu: „Wdrożenie systemu B2B w firmie WN Industry Sp. z o.o.”
 • Kwota dofinansowania:  605 736,00 PLN

____________________________________________________________________________________________________

MP Solutions Marcin Pytkowski

 • Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013
 • Działanie 8.1 Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej
 • Tytuł projektu: „Opracowanie, wdrożenie i uruchomienie serwisu internetowego świadczącego usługi indywidualne coachingu dla kadry zarządzającej i MSP””
 • Kwota dofinansowania: 559 536,00 PLN

____________________________________________________________________________________________________

Edukacja Internet Dialog Sp. z o.o.EID

 • Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013
 • Działanie 8.1 Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej
 • Tytuł projektu: „Opracowanie, wdrożenie i świadczenie innowacyjnej e-usługi w postaci interaktywnego agenta wydawniczego”
 • Kwota dofinansowania: 478 100,00PLN

____________________________________________________________________________________________________

Firma Handlowa „Anlux” Anna GawłowskaAnLux

 • Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013
 • Działanie 8.2 „Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B”
 • Tytuł projektu: „Wdrożenie systemu B2B w Firmie Handlowej „Anlux” Anna Gawłowska
  w celu automatyzacji współpracy z partnerami biznesowymi”
 • Kwota dofinansowania:  519 310,80 PLN

____________________________________________________________________________________________________

Przedsiębiorstwo Metali Nieżelaznych Bobrek Sp. j.BOBREK

 • Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013
 • Działanie 8.2 „Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B”
 • Tytuł projektu: „Wdrożenie systemu B2B usprawniającego procesy biznesowe miedzy firmą
  PMN BOBREK S.j. i jej partnerami biznesowymi”
 • Kwota dofinansowania: 196 630,00 PLN

____________________________________________________________________________________________________

Centrum Kliniczno-Badawcze J. Brzezicki, B. Górnikiewicz-Brzezicka Lekarze
Spółka PartnerskaCK-Bost

 • Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013
 • Działanie 8.2 „Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B”
 • Tytuł projektu: Automatyzacja procesów biznesowych Centrum Kliniczno-Badawczego
  i Partnerów biznesowych poprzez wdrożenie systemu informatycznego B2B”
 • Kwota dofinansowania: 133 580,00 PLN

____________________________________________________________________________________________________

P.P.H. „HALEX” HENRYK TATKOWSKI Zakład Pracy Chronionej  Halex

 • Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013
 • Działanie 8.2 „Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B”
 • Tytuł projektu: „Automatyzacja procesów biznesowych PPH HALEX i partnerów poprzez wdrożenie systemu informatycznego B2B”
 • Kwota dofinansowania: 169 200,00 PLN

____________________________________________________________________________________________________

J.A. Knedler Spółka Jawna

 • Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013
 • Działanie 8.2 „Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B”
 • Tytuł projektu: „Wdrożenie systemu B2B w firmie J.A. Knedler Sp.j. w celu automatyzacji współpracy z partnerami biznesowymi”
 • Kwota dofinansowania: 201 830,00 PLN

____________________________________________________________________________________________________

Skytechnology Sp. z o.o.sky

 • Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013
 • Działanie 8.2 „Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B”
 • Tytuł projektu: „Automatyzacja procesów biznesowych firmy Skytechnology Sp. z o.o. i jej otoczenia biznesowego poprzez wdrożenie platformy B2B”
 • Kwota dofinansowania: 295 260,00 PLN

____________________________________________________________________________________________________

TRANSFER LEARNING SOLUTIONS Sp. z o.o.tls

 • Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013
 • Działanie 8.2 „Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B”
 • Tytuł projektu: Wdrożenie platformy B2B w celu usprawnienia współpracy
  Spółki TRANSFER LEARNING SOLUTIONS i jej partnerów biznesowych
 • Kwota dofinansowania: 255 640,00 PLN

____________________________________________________________________________________________________

TRAFFICA-GENEJA, SIERAŃSKI SPÓŁKA JAWNAtraffica

 • Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013
 • Działanie 8.2 „Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B”
 • Tytuł projektu: „Wdrożenie systemu B2B automatyzującego procesy
  biznesowe między firmą TRAFFICA a partnerami biznesowymi”
 • Kwota dofinansowania: 652 470,00 PLN

____________________________________________________________________________________________________

WASIAK TECHNOLOGY Sp. z o.o.Wasiak

 • Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013
 • Działanie 8.2 „Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B”
 • Tytuł projektu: „Wdrożenie platformy B2B  w celu automatyzacji procesów pomiędzy firmą
  WASIAK TECHNOLOGY a partnerami biznesowymi”
 • Kwota dofinansowania: 207 760,00 PLN

____________________________________________________________________________________________________

SCHUBERT MUSIC PUBLISHING sp. z o.o.Schubert MP

 • Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013
 • Działanie 8.2 „Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B”
 • Tytuł projektu: „Wdrożenie platformy B2B w celu automatyzacji procesów pomiędzy
  przedsiębiorstwem Schubert Music Publishing Sp. z o.o. a partnerami biznesowymi”
 • Kwota dofinansowania: 420 520,80 PLN

____________________________________________________________________________________________________

Przedsiębiorstwo Metali Nieżelaznych Bobrek Sp. j.BOBREK

 • Programu Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007-2013
 • Poddziałanie 1.2.4.  „Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa”
 • Tytuł projektu: „Wzrost konkurencyjności firmy Bobrek na rynku krajowym poprzez zakup
 • nowoczesnych środków trwałych oraz wprowadzeniu nowych produktów”
 • Kwota dofinansowania:  342 850,00 PLN

____________________________________________________________________________________________________

KASTEL GREETINGS Sp. z o.o. KASTEL GREETINGS

 • Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013
 • Działanie 6.1. „Paszport do eksportu”
 • Tytuł projektu: „Projekt wdrożenia Planu Rozwoju Eksportu dla KASTEL GREETINGS Sp. z o.o.”
 • Kwota dofinansowania: 176 464, 30 PLN

____________________________________________________________________________________________________

Intr@ Anna Hryniewicz

 • Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013
 • Działanie 6.1. „Paszport do eksportu”
 • Tytuł projektu: Wdrożenie Planu Rozwoju Eksportu w firmie Intr@ Anna Hryniewicz”
 • Kwota dofinansowania: 297  571,55 PLN

____________________________________________________________________________________________________

INTERNEST Sp. z o.o.internest

 • Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013
 • Działanie 8.1 „Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej”
 • Tytuł projektu: „INTERNEST – wirtualny akcelerator rozwoju przedsięwzięć biznesowych i zatrudnienia”
 • Kwota dofinansowania: 488 517,36 PLN

____________________________________________________________________________________________________

Intr@ Anna Hryniewicz

 • Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013
 • Działanie 8.2 „Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B”
 • Tytuł projektu: Wdrożenie systemu B2B w celu usprawnienia współpracy firmy Intr@ Anna Hryniewicz i jej partnerów biznesowych”
 • Kwota dofinansowania: 285 600,00 PLN

____________________________________________________________________________________________________

ROOM FACTORY Sp. z o.o. ROOM FACTORY Sp. z o.o.

 • Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013
 • Działanie 8.2 „Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B”
 • Tytuł projektu: „Zautomatyzowanie procesów biznesowych Room Factory,
  dzięki wdrożeniu nowego systemu B2B”
 • Kwota dofinansowania: 419 670,00 PLN

____________________________________________________________________________________________________

TECHNIPLAST KUKUCZKA Sp.j. 

 • Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013
 • Działanie 8.2 „Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B”
 • Tytuł projektu: „Wdrożenie systemu B2B usprawniającego  procesy biznesowe
  między firmą TECHNIPLAST KUKUCZKA SPÓŁKA JAWNA i jej partnerami biznesowymi”
 • Kwota dofinansowania: 210 728,00 PLN

____________________________________________________________________________________________________

PREMIUM FOOD & MORE Sp. z o.o. S.K.logo_pfm

 • Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013
 • Działanie 8.2 „Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B”
 • Tytuł projektu: „Wdrożenie systemu B2B w celu automatyzacji procesów biznesowych z partnerami”
 • Kwota dofinansowania: 182 751,00 PLN

__________________________________________________________________________________________________

GMINA ALEKSANDRÓW KUJAWSKIAleksandrów Kujawski

   • Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013
   • Działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion
   • Tytuł projektu: „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski”
   • Kwota dofinansowania: 1 590 010,00 PLN

__________________________________________________________________________________________________

GMINA BARCIANYGmina Barciany

 • Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013
 • Działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion
 • Tytuł projektu: „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Gminy Barciany”
 • Kwota dofinansowania: 1 988 908,90 PLN

__________________________________________________________________________________________________

GMINA BIŁGORAJGmina Biłgoraj

 • Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013
 • Działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion
 • Tytuł projektu: „Rozwój społeczeństwa informacyjnego poprzez przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Biłgoraj”
 • Kwota dofinansowania: 4 571 915,00 PLN

__________________________________________________________________________________________________

GMINA BROKGmina Brok

 • Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013
 • Działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion
 • Tytuł projektu: „Rozwój społeczeństwa informacyjnego poprzez przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Brok”
 • Kwota dofinansowania: 2 367 886,00 PLN

__________________________________________________________________________________________________

GMINA DOBRZANYGmina Dobrzany

 • Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013
 • Działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion
 • Tytuł projektu: „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Dobrzany”
 • Kwota dofinansowania: 805 540,43  PLN

__________________________________________________________________________________________________

GMINA DOBRZANYGmina Dobrzany

 • Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013
 • Działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion
 • Tytuł projektu: „Dostęp do Internetu szansą na rozwój dla wykluczonych cyfrowo mieszkańców Gminy Dobrzany”
 • Kwota dofinansowania: 650 880,00  PLN

__________________________________________________________________________________________________

GMINA KIEŁCZYGŁÓWGmina Kiełczygłów

 • Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013
 • Działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion
 • Tytuł projektu: „Rozwój społeczeństwa informacyjnego poprzez przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Kiełczygłów”
 • Kwota dofinansowania: 4 392 387,10  PLN

__________________________________________________________________________________________________

GMINA KIJEGmina Kije

 • Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013
 • Działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion
 • Tytuł projektu: „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Gminy Kije”
 • Kwota dofinansowania: 6 865 221,00  PLN

__________________________________________________________________________________________________

GMINA MICHAŁOWICEGmina Michałowice

 • Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013
 • Działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion
 • Tytuł projektu: „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Michałowice”
 • Kwota dofinansowania: 1 492 535,60  PLN

__________________________________________________________________________________________________

GMINA MICHAŁÓWGmina Michałów

 • Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013
 • Działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion
 • Tytuł projektu: „Rozwój społeczeństwa informacyjnego poprzez przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Michałów”
 • Kwota dofinansowania: 1 108 239,60  PLN

__________________________________________________________________________________________________

GMINA OSTRÓW MAZOWIECKAGmina Ostrów Mazowiecka

 • Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013
 • Działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion
 • Tytuł projektu: „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Ostrów Mazowiecka”
 • Kwota dofinansowania: 4 962 951,00  PLN

__________________________________________________________________________________________________

GMINA PORĘBAGmina Poręba

 • Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013
 • Działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion
 • Tytuł projektu: „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Poręba”
 • Kwota dofinansowania: 528 960,00  PLN

__________________________________________________________________________________________________

GMINA ROKICINYGmina Rokiciny

 • Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013
 • Działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion
 • Tytuł projektu: „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Rokiciny”
 • Kwota dofinansowania: 821 965,80  PLN

__________________________________________________________________________________________________

GMINA SŁAWKÓWGmina_Sławków

 • Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013
 • Działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion
 • Tytuł projektu: „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w mieście Sławków”
 • Kwota dofinansowania: 983 377,82  PLN

__________________________________________________________________________________________________

GMINA SULMIERZYCE

 • Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013
 • Działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion
 • Tytuł projektu: „Rozwój społeczeństwa informacyjnego poprzez przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Sulmierzyce”
 • Kwota dofinansowania: 2 352 545,40  PLN

__________________________________________________________________________________________________

GMINA SZCZERCÓWGmina Szczerców

 • Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013
 • Działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion
 • Tytuł projektu: „Internet dla mieszkańców Gminy Szczerców – przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu”
 • Kwota dofinansowania: 5 289 463,80  PLN

__________________________________________________________________________________________________

GMINA WALIMGmina Walim

 • Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013
 • Działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion
 • Tytuł projektu: „Rozwój społeczeństwa informacyjnego poprzez przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Walim”
 • Kwota dofinansowania: 6 155 686,00  PLN

__________________________________________________________________________________________________

GMINA WIERUSZÓWGmina Wieruszów

 • Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013
 • Działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion
 • Tytuł projektu: „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Wieruszów”
 • Kwota dofinansowania: 710 383,00  PLN

__________________________________________________________________________________________________

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Pionkach

 • Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007-2013
 • Działanie 7.3. Infrastruktura służąca pomocy społecznej
 • Tytuł projektu: Budowa zakładu opiekuńczo-leczniczego dla osób starszych i niepełnosprawnych w Pionkach
 • Kwota dofinansowania: 5 915 990,98 PLN

__________________________________________________________________________________________________

GMINA FROMBORKFROMBORK

 • Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2007-2013
 • Działanie 7.2 Promocja i ułatwianie dostępu do usług teleinformatycznych
 • Poddziałanie 7.2.1 Usługi i aplikacje dla obywateli
 • Tytuł projektu: Rozwój e-usług w Gminie Frombork
 • Kwota dofinansowania: 529 366,96 PLN

__________________________________________________________________________________________________

GMINA BARCIANYGmina Barciany

 • Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2007-2013
 • Działanie 7.2 Promocja i ułatwianie dostępu do usług teleinformatycznych
 • Poddziałanie 7.2.1 Usługi i aplikacje dla obywateli
 • Tytuł projektu: Rozwój e-usług usprawnieniem dostępności administracji w Gminie Barciany
 • Kwota dofinansowania: 586 540,15 PLN