Projektowanie sieci szerokopasmowych

Głównym celem projektów jest zwiększenie dostępu do Internetu szerokopasmowego.

Regionalne sieci umożliwią podmiotom komercyjnym budowę własnych sieci, na terenach dotychczas dla nich nieatrakcyjnych inwestycyjnie. W ten sposób sieć szerokopasmowa Polski Wschodniej składać się będzie z elementów lokalnych sieci szkieletowych (tzw. backhaul albo middle mile) łączących krajową sieć szkieletową z sieciami dostępowymi – abonenckimi (last mile). Sieć budowana w ramach projektów będzie otwarta dla wszystkich zainteresowanych przedsiębiorców telekomunikacyjnych dostarczających usługi szerokopasmowe bezpośrednio użytkownikom końcowym, tj. mieszkańcom oraz podmiotom publicznym i gospodarczym z Polski Wschodniej.

Realizacja projektu opracowana zostanie ze specjalnym uwzględnieniem działań edukacyjno-informacyjnych, dlatego też zaplanowane jest przeprowadzenie szkoleń informatycznych dla mieszkańców Polski Wschodniej.

Kto skorzysta dzięki projektowi?

  • jednostki samorządu terytorialnego,
  • związki i stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego,
  • przedsiębiorcy i organizacje pozarządowe,
  • mieszkańcy województw Polski Wschodniej,
  • pracownicy i klienci instytucji publicznych.