Program Operacyjny Inteligentny Rozwój – „Od pomysłu do rynku”

Program Inteligentny Rozwój (PO IR) jest drugim pod względem budżetu programem na lata 2014-2020 i największym w Unii programem finansującym badania, rozwój oraz innowacje.

„Od pomysłu do rynku” to hasło, które towarzyszyć będzie programowi Inteligentny Rozwój. POIR finansowany będzie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR). Ze wsparcia możesz skorzystać na dwa sposoby – jako realizator lub uczestnik projektu.

Kto może uzyskać wsparcie?

 • przedsiębiorstwa (w szczególności MŚP),
 • jednostki naukowe, konsorcja przedsiębiorstw oraz jednostek naukowych,
 • instytucji otoczenia biznesu.

W jakich obszarach można uzyskać wsparcie?

1.    Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa

 • Projekty B+R przedsiębiorstw
 • Prace B+R finansowane z udziałem funduszy kapitałowych
 • Sektorowe programy B+R

2.    Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I

 • Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw
 • Otwarte innowacje – wspieranie transferu technologii
 • Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw

3.    Zwiększenie intensywności współpracy w ramach systemu innowacji

4.    Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach

 • Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R
 • Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw
 • Instrumenty finansowe

5.    zwiększenie potencjału naukowo – badawczego

 • Badania naukowe i prace rozwojowe

6.    Rozwój nowoczesnej infrastruktury badawczej sektora nauki

7.    wsparcie powstania międzynarodowych agend badawczych

 • zwiększenie potencjału kadrowego sektora B+R

Poszczególne działania będą szczegółowo opisywane na łamach naszej strony internetowej.

Instytucje zaangażowane w realizację Programu Inteligentny Rozwój.

– Instytucja Zarządzająca – Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju
– Instytucja Pośrednicząca – Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (dla osi 1 i 4), Ministerstwo Gospodarki (dla osi 2 i 3)
– Instytucja Wdrażająca – Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Bank Gospodarstwa Krajowego, Ośrodek Przetwarzania Informacji

Przedsiębiorstwa, które zainteresowane są otrzymaniem dofinansowania z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój już w tym momencie powinny podjąć starania aby zrealizować projekt z udziałem funduszy unijnych. Pomimo wymagającego procesu ubiegania się o dotację warto zdobyć  środki unijne i zrealizować innowacyjne przedsięwzięcie, które pomoże w rozwoju firmy.