POIR – ogłoszenie konkursu dla przedsiębiorstw Badania na rynek

 

Nabór wniosków o dofinansowanie od 31.08.2015r. do 30.09.2015r.


Program Operacyjny Inteligenty Rozwój
III Oś priorytetowa – Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach
Działanie 3.2 Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R
Poddziałanie 3.2.1 Badania na rynek

Ogłoszenie konkursu: 31.07.2015r.
Rozpoczęcie naboru: 31.08.2015r.
Zakończenie naboru: 30.09.2015r.

Czytaj więcej: http://studioeprojekt.com/?p=1933