Budżet na lata 2014-2020 już przyjęty

Parlament Europejski przegłosował Wieloletnie Ramy Finansowe na lata 2014-2020. Budżet na kolejne siedem lat opiewa na 960 mld euro w zobowiązaniach oraz 908 mld euro w płatnościach.

Wydatki na wzrost gospodarczy oraz zatrudnienie wyniosą 125,6 mld euro. Na politykę spójności przeznaczone zostanie ponad 325 mld euro. Z kolei wydatki na Wspólną Politykę Rolną osiągną łącznie 373 mld euro, w tym prawie 278 mld euro na dopłaty bezpośrednie oraz 85 mld euro na rozwój obszarów wiejskich.

Nowy okres programowania finansowego to przede wszystkim zwiększone wydatki na działalność badawczo-rozwojową, innowacyjność oraz konkurencyjność.Polska będzie największym beneficjentem unijnej pomocy. W ciągu siedmiu lat ma otrzymać 105,8 mld euro, w tym na politykę spójności 72,9 mld euro, a na politykę rolną 28,5 mld euro.

Z nowych środków wsparcie zyska infrastruktura, rozwój kapitału ludzkiego oraz projekty przeciwdziałające skutkom zmian klimatycznych. Programy, które zostały wzmocnione w największym stopniu to Horyzont 2020, COSME i Erasmus+.