PO Polska Wschodnia – ogłoszenie konkursu na Wdrażanie innowacji przez MŚP

Nabór wniosków o dofinansowanie od 31.08.2015r. do 30.10.2015r.

Program Operacyjny Polska Wschodnia

Oś Priorytetowa I Przedsiębiorcza Polska Wschodnia

Działanie 1.3 Ponadregionalne powiązania kooperacyjne

Poddziałanie 1.3.1 Wdrażanie innowacji przez MŚP

Rozpoczęcie naboru: 31.08.2015r.
Zakończenie naboru: 30.10..2015r.

Czytaj więcej: http://studioeprojekt.com/?p=1943