Planowane nabory wniosków w obszarze informatyzacji 2016r. w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych

Uwaga! Uwaga!
Jeżeli interesuje Was temat rozwoju e-usług w obszarze m.in. jednostek publicznych lub zakładów opieki zdrowotnej to w najbliższym czasie można liczyć na ogłoszenie naborów.

Województwo Kujawsko – Pomorskie
Działanie 2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych
III kwartał 2016r.

Województwo Warmińsko – Mazurskie
Działanie 3.1 Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznych
Planowana data naboru wniosków: 30.08.2016r. do  28.09.2016r.

Województwo Opolskie
Działanie 10.3 E-usługi publiczne
II kwartał 2016r. – PRZEŁOŻONY na IV kwartał 2016r.

Województwo Lubelskie
Działanie 2.1 Cyfrowe Lubelskie
Planowana data naboru wniosków od 30.08.2016 do 14.10.2016

ZAPRASZAMY DO KONTAKTU Z NASZYMI SPECJALISTAMI!