Paszport do eksportu

W obszarze wprowadzania przedsiębiorstw na rynki zagraniczne świadczymy m.in.: następujące usługi:

  • organizacja targów i misji gospodarczych wraz ze wsparciem marketingowym,
  • organizacja spotkań z partnerami handlowym,
  • przygotowanie strategii wprowadzania produktów na wybrane rynki zagraniczne oraz prowadzenie badań marketingowych,
  • wyszukiwanie partnerów biznesowych na rynkach zagranicznych,
  • dostarczanie baz danych klientów i kontrahentów odnośnie branży firmy i rynków zagranicznych oraz ich weryfikacja,
  • analiza prawna możliwości i ograniczeń wprowadzania usług do innego kraju.