Nasza filozofia

Studio e-Projekt  jest zespołem skutecznych doradców gospodarczych wspólnie działających na rynku krajowym od 2007 roku.

Celem naszej działalności jest budowanie przyspieszonych ścieżek rozwoju Przedsiębiorstw i Jednostek Publicznych w oparciu o nowatorską filozofię Nowoczesnego Doradztwa Gospodarczego. Filozofia ta składa się z trzech filarów:

  • DORADZTWO 360° = PARTNERSTWO
  • SPECJALIZACJA = SKUTECZNOŚĆ
  • KREATYWNOŚĆ + DOŚWIADCZENIE => NOWE PERSPEKTYWY

DORADZTWO 360° = PARTNERSTWO

Podstawą Nowoczesnego Doradztwa Gospodarczego jest odejście od tradycyjnej relacji Klient-Wykonawca na rzecz znacznie skuteczniejszej ścisłej współpracy na zasadach Partnerstwa. Relacja Klient-Wykonawca od samego początku nastawiona jest na wykonanie konkretnego, określonego działania i zakończenie współpracy.

Relacja Partnerska natomiast jest podejściem całościowym, kompleksowym, długotrwałym, w trakcie którego doradcy stają się faktycznie członkami Zespołów Partnera i działają z pełnym zaangażowaniem nad wspólnym celem – sukcesem Partnera. Nie czerpiemy zysków z naszego zaangażowania przy kreowaniu ścieżek rozwoju, które w większości przypadków są teoretycznymi założeniami. Nasz faktyczny zysk jest zawsze pochodną faktycznego sukcesu naszego Partnera.

Koncepcja Doradztwa 360° oznacza również kompleksowość w zakresie merytorycznym. Nasz zespół składa się z kilkunastu ekspertów posiadających wieloletnie doświadczenie z dziedziny finansów, zarządzania, prawa i informatyki. Jako organizacja oparta na wiedzy kładziemy szczególny nacisk na rozwój kompetencji ekspertów i ciągłym doskonaleniem w wielu pokrewnych dziedzinach. Innymi słowy, nasi informatycy znają doskonale prawne aspekty działania np. jednostek publicznych, a doradcy dotacyjni biorą czynny udział w kreowaniu innowacyjnych e-usług.

 

SPECJALIZACJA = SKUTECZNOŚĆ

Nie można być ekspertem we wszystkim. Do tej podstawowej zasady skutecznego działania odwołujemy się od samego początku działalności, dzięki czemu możemy pochwalić się jedną z najwyższych skuteczności na rynku w zakresie pozyskiwania dotacji UE na projekty informatyczne i badawczo-rozwojowe – średnio 90% naszych Partnerów, którzy korzystali z usług pozyskiwania dotacji UE, taką dotację otrzymało. Wiedza pozyskana przez nas w trakcie realizacji kilkudziesięciu projektów pozwala nam obecnie kompetentnie doradzać w kwestiach technicznych i zagadnieniach prawnych dotyczących projektów informatycznych
i badawczo-rozwojowych. Ponadto, dzięki koncentracji zainteresowań wokół określonych tematów jesteśmy w stanie pozyskiwać najbardziej kluczowe informacje, które giną w panującym obecnie szumie informacyjnym.

 

KREATYWNOŚĆ + DOŚWIADCZENIE => NOWE PERSPEKTYWY

Nasze doradztwo prowadzone jest wyłącznie z myślą o stwarzaniu coraz to atrakcyjniejszych nowych perspektyw rozwoju Partnerów. Tego typu działania wymagają z jednej strony doświadczenia, które umożliwia osiągnięcie pewności w działaniu
i całościowego spojrzenia na dany problem, a z drugiej strony kreatywności, czyli praktycznego wykorzystania tego doświadczenia do tworzenia nowych, unikalnych rozwiązań. Znakomita większość naszych konkurentów skupia się jedynie na formalnym aspekcie pozyskiwania zewnętrznego źródła finansowania, pozostawiając szczegóły merytoryczne projektów oraz ich rozwój swoim klientom. Naszym zdaniem powoduje to niedopuszczalne marnowanie szans i tym samym uniemożliwia całkowity wachlarz możliwości. Kryteria dostępu do dotacji UE narzucają pewne ramy planowanych projektów. Jednak bezkrytyczne podążanie według odgórnie ustalonych zasad powoduje albo odstąpienie Partnera od pozyskiwania finansowania z danego źródła, albo stworzenie projektu zgodnego z zasadami, ale oderwanego od rzeczywistości i tym samym niemożliwego do realizacji.
W Studio e-Projekt tworzymy projekty, które są perfekcyjne pod względem formalnym i jednocześnie doskonale odzwierciedlają charakter organizacji Partnera.


 


Zapytanie projektowe

W mailu prosimy o wyszczególnienie:

  1. Nazwy i kategorii potencjalnego wnioskodawcy (np. jst, zoz, przedsiębiorstwo).
  2. Rodzaju i przedmiot projektu oraz miejscowość, w której będzie realizowany.
  3. Szacunkową wielkość projektu.
Wiadomość została wysłana. Dziękujemy!
Sorry, an error has occured.