Nowa perspektywa finansowa UE na lata 2014-2020 – podstawowe informacje

W ramach „nowej” perspektywy finansowej na realizację programów operacyjnych Polska przeznaczy 76,8 mld euro pochodzących z funduszy składających się na budżet polityki spójności Unii Europejskiej. Główne obszary, które do których zostaną skierowane środki unijne to:

  • działania zwiększające innowacyjność i konkurencyjność gospodarki,
  • działania mające na celu poprawę spójności społecznej i terytorialnej,
  • działania zmierzające do podniesienia sprawności i efektywności państwa.

Projekty będą realizowane w ramach 6 krajowych programów operacyjnych oraz 16 regionalnych, które będą miały do swej dyspozycji ok 40% dostępnych środków. Poniższy schemat obrazuje, jakie programy zastąpią te znane z perspektywy 2007-2013[1].

ep

Informacje o programach operacyjnych przewidzianych na lata 2014-2020 znajdziecie Państwo na naszej stronie w zakładce Dotacje 2014-2020. Specjaliści Studia e-Projekt na bieżąco będą przekazywali Państwu aktualne informacje pozyskane z instytucji koordynujących ich wdrażanie.Schemat nie obejmuje PO Pomoc Techniczna i programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej Regionalne programy Programy krajowe