NCBIR ogłosi „szybką ścieżkę” w czerwcu 2015r.

W czerwcu 2015r. (zgodnie z harmonogramem konkursów ogłoszonym przez Naukowe Centrum Badań i Rozwoju) zostanie ogłoszony konkurs w tzw. „szybkiej ścieżce” (Program Operacyjny Inteligentny Rozwój).

Kto może składać wnioski? – mikro, mali i średni przedsiębiorcy.

Na co? – realizację badań przemysłowych lub prac rozwojowych nad rozwiązaniami technologicznymi i produktami, służącymi rozwojowi prowadzonej działalności gospodarczej oraz wzmacnianiu ich pozycji konkurencyjnej (warunek: przedmiotem projektu będzie rozwiązanie, wpisujące się w tzw. „Krajową inteligentną specjalizację”.)