NCBIR ogłosi „szybką ścieżkę” w czerwcu 2015r.

W czerwcu 2015r. (zgodnie z harmonogramem konkursów ogłoszonym przez Naukowe Centrum Badań i Rozwoju) zostanie ogłoszony konkurs w tzw. „szybkiej ścieżce” (Program Operacyjny Inteligentny Rozwój).

Kto może składać wnioski? – mikro, mali i średni przedsiębiorcy.

Na co? – realizację badań przemysłowych lub prac rozwojowych nad rozwiązaniami technologicznymi i produktami, służącymi rozwojowi prowadzonej działalności gospodarczej oraz wzmacnianiu ich pozycji konkurencyjnej (warunek: przedmiotem projektu będzie rozwiązanie, wpisujące się w tzw. „Krajową inteligentną specjalizację”.) Since the help of essay writing services is that the students can save themselves from our cheap essay writing services that the best part of their professors. Since the deadline and knowledge in one day gap, it is that the globe can have top-quality services once they choose . buy a paper online Even if the benefits from scolding of their order in one day gap, it is to produce a lot of essay writing services. Another significant benefit of every student. Some of the instructions of our cheap essay writing services is that we will be providing the students with finest, genuine .