NCBiR ogłasza konkurs w ramach poddziałania 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa.

1Harmonogram konkursów w ramach Programu Innowacyjny Rozwój jest już dostępny. Pierwszy z nich zostanie ogłoszony 2 kwietnia 2015 r., a nabór wniosków o dofinansowanie potrwa od 4 maja do 31 grudnia 2015 r. Skierowany jest on do małych i średnich przedsiębiorstw i dotyczy poddziałania 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa, w ramach I priorytetu Programu Inteligentny Rozwój, Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa.

Jego organizatorem jest Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

W 2015 roku planowane jest uruchomienie następujących działań programu:

1.1 Projekty B+R przedsiębiorstw,

1.2 Sektorowe programy B+R,

2.1 Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw,

2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw,

3.1 Finansowanie innowacyjnej działalności MŚP z wykorzystaniem kapitału podwyższonego             ryzyka,

3.2 Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R,

4.1 Badania naukowe i prace rozwojowe,

4.2 Rozwój nowoczesnej infrastruktury badawczej sektora nauki.

 

źródło: www.poir.gov.pl