Nabór Działania 3.1 Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznych

Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, ogłasza nabór w ramach Osi Priorytetowej 3 Cyfrowy Region, Działania 3.1 Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznych.

Maksymalny poziom dofinansowania 85% wydatków kwalifikowanych.

Termin składania wniosków o dofinansowanie: 30.08.2016r. –  28.09.2016r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu: luty 2017r.

Czytaj więcej