Nabór wniosków w ramach programu Polska Cyfrowa, działanie 2.1 „Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych”

Nabór wniosków od 27.02.2015 do 04.05.2015 w ramach programu Polska Cyfrowa, Działanie 2.1 „Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych”

Kto może składać wnioski?

– jednostki administracji rządowej,

– podmioty podległe jednostkom administracji rządowej lub przez nie nadzorowane (z wyłączeniem podmiotów wskazanych niżej jako potencjalni partnerzy),

– sądy i jednostki prokuratury,

– partnerstwa uprawnionych wnioskodawców z przedsiębiorstwami, organizacjami pozarządowymi, jednostkami naukowymi lub podmiotami leczniczymi, dla których podmiotem tworzącym jest minister lub publiczna uczelnia medyczna.