Instalacje Odnawialnych Źródeł Energii (OZE) w PROW 2007-2013

Operacje budowy mikroinstalacji prosumenckich wykorzystujących odnawialne źródła energii, służących do wytwarzania energii, w szczególności energii elektrycznej lub cieplnej wchodzą w skład działania 3.2.1.„Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” PROW 2007-2013.

 

Działanie ma na celu poprawę warunków życia oraz prowadzenia działalności gospodarczej na obszarach wiejskich poprzez rozwijanie niektórych elementów infrastruktury technicznej zapewniających dostęp do podstawowych usług dla ludności i gospodarki.

 

Kto jest beneficjentem?

Beneficjentem działania jest gmina, może ona w ramach umowy użyczenia przekazać wszystkie lub część zakupionych w ramach działania mikroinstalacji osobom fizycznym.

 

Co jest przedmiotem dofinansowania?

Przedmiotem dofinansowania są wszystkie rodzaje mikroinstalacji prosumenckich wykorzystujących odnawialne źródła energii:

1. Energia elektryczna (np. ogniwa fotowoltaiczne, mikroelektrownie wiatrowe oraz układy mikrogeneracyjne);

2. Energia cieplna (np. kotły na biomasę, kolektory słoneczne, pompy ciepła).

Zgodnie z ustawą mikroinstalacja jest to instalacja wykorzystująca odnawialne źródła energii, nie może mieć mocy zainstalowanej elektrycznej większej niż 40 kW i przyłączone jest do sieci elektroenergetycznej o napięciu znamionowym niższym niż 110 kV lub o łącznej mocy zainstalowanej cieplnej nie większej niż 120 kW. Wytwarzana energia ma być przeznaczona na potrzeby własne beneficjanta.

 

Forma pomocy

Poziom pomocy z EFRROW  projektów realizowanych w ramach Europejskiego Planu Naprawy Gospodarczej z zakresu energii odnawialnej wynosi maksymalnie 90% kosztów kwalifikowalnych operacji.

Należy wziąć pod uwagę, że okres rozliczania dotacji upływa 16 października.

 

Terminy naboru wniosków

Województwo Termin naboru
dolnośląskie 29 kwietnia – 15 maja
kujawsko-pomorskie 11 maja – 25 maja
lubelskie 4 maja – 1 czerwca
lubuskie 4 maja – 29 maja
łódzkie 11 maja – 25 maja
małopolskie 8 maja – 1 czerwca
mazowieckie 15 maja -1 czerwca
opolskie 15 maja – 1 czerwca
podkarpackie 18 maja – 1 czerwca
podlaskie 4 maja – 28 maja
pomorskie 11 maja – 1 czerwca
śląskie 4 maja – 22 maja
świętokrzyskie 4 maja – 29 maja
warmińsko-mazurskie 6 maja – 19 maja
wielkopolskie 6 maja – 1 czerwca
zachodniopomorskie 18 maja – 1 czerwca