Nabór wniosków na innowacje w MŚP województwo łódzkie

Centrum Obsługi Przedsiębiorcy ogłosiło pierwszy konkurs na innowacje w MŚP w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, działania 2.3 Zwiększenie konkurencyjności MŚP, poddziałanie 2.3.1 Innowacje w MŚP.

TERMINY SKŁADANIA WNIOSKÓW

Termin rozpoczęcia przyjmowania wniosków od Wnioskodawców –  22 lutego 2016r.
Termin zakończenia przyjmowania wniosków od Wnioskodawców – 3 marca 2016r.

Czytaj więcej: http://studioeprojekt.com/2152/