Nabór na tworzenie sieciowych produktów przez MŚP – PO Polska Wschodnia

Program Operacyjny Polska Wschodnia
Działanie 1.3. Ponadregionalne powiązania kooperacyjne

Poddziałanie 1.3.2. Tworzenie sieciowych produktów przez MŚP

Planowany termin naboru:

  1. ogłoszenie konkursu – luty 2016r.
  2. rozpoczęcie naboru wniosków – kwiecień 2016r.
  3. zakończenie naboru wniosków – czerwiec 2016r.

Nabór i ocena wniosków o dofinansowanie realizowane będą przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości.

Czytaj więcej: http://studioeprojekt.com/tworzenie-sieciowych-produktow-przez-msp-po-polska-wschodnia/

Szczegóły odnośnie terminów naborów oraz wydatków kwalifikowanych będą zaktualizowane na etapie podania informacji przez Instytucję Zarządzającą.