Nabór na Internacjonalizację MŚP w ramach PO Polska Wschodnia

Program Operacyjny Polska Wschodnia

Działanie 1.2. Internacjonalizacja MŚP

PIERWSZY KONKURS NA ETAP I

  1. pierwsze ogłoszenie konkursu – marzec 2016r.
  2. rozpoczęcie naboru – kwiecień 2016r.
  3. zakończenie naboru – maj 2016r.

DRUGI KONKURS NA ETAP I

  1. drugie ogłoszenie konkursu – wrzesień 2016r.
  2. rozpoczęcie naboru – październik 2016r.
  3. zakończenie naboru – listopad 2016r.

PIERWSZY KONKURS NA ETAP II

  1. pierwsze ogłoszenie konkursu – grudzień 2016r

Nabór i ocena wniosków o dofinansowanie realizowane będą przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości.

Czytaj więcej: http://studioeprojekt.com/internacjonalizacja-msp-w-po-polska-wschodnia/

Szczegóły odnośnie terminów naborów oraz wydatków kwalifikowanych będą zaktualizowane na etapie podania informacji przez Instytucję Zarządzającą.