Nabór na działanie 4.1 Odnawialne źródła energii – typ projektów „Infrastruktura do produkcji i dystrybucji energii ze źródeł odnawialnych”

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych ogłosiła nabór w działaniu 4.1 Odnawialne źródła energii – typ projektów „Infrastruktura do produkcji i dystrybucji energii ze źródeł odnawialnych” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

Termin naboru: od 30 maja 2016 roku do do 26 września 2016 roku do godz. 15.00.

UWAGA! Termin naboru został przedłużony do 10.10.2016r.

Maksymalny poziom dofinansowania – 80 % kosztów kwalifikowanych projektu.

Czytaj więcej: RPO WM 4.1 Odnawialne źródła energii