Mapa pomocy regionalnej

Jak czytać mapę pomocy regionalnej?

Mapa pomocy regionalnej

Wysokość dotacji zależna będzie od województwa, w którym będzie realizowany projekt (% z mapy), oraz od wielkości przedsiębiorstwa (+20% dla mikro i małych przedsiębiorstw i +10% dla średnich).

Np. mikro lub małe przedsiębiorstwo realizujące projekt w Warszawie aktualnie może liczyć na wsparcie 35% (15% + 20%), natomiast średnie przedsiębiorstwo z projektem w tej samej lokalizacji może otrzymać 25% (15% + 10%) dotacji.

Źródło: Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie ustalenia mapy pomocy regionalnej na lata 2014–2020