Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014-2020

Pieniądze z Programu Polska Cyfrowa – łącznie 10 mld zł, (8 mld zł ze środków UE i 2 mld zł z wkładu krajowego) zostaną przeznaczone na cyfryzację kraju:

  • budowa szerokopasmowego dostępu do internetu,
  • efektywne i przyjazne użytkownikom e-usługi publiczne,
  • podnoszenie kompetencji cyfrowych społeczeństwa.

Realizacja programu rozpocznie się w drugiej połowie 2014.
Polska Cyfrowa jest podzielona na trzy osie priorytetowe, które odpowiadają najważniejszym obszarom cyfryzacji. W ramach każdej z trzech osi wyznaczone są cele szczegółowe:

I. Dostęp do szybkiego internetu:

  • ograniczenie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach.

II. Rozwój dostępnych w sieci e-usług i zasobów:

  • podniesienie dostępności i jakości e-usług publicznych,
  • poprawa cyfrowej efektywności urzędów,
  • zwiększenie dostępności i wykorzystania informacji sektora publicznego.

III. Kompetencje cyfrowych umiejętności obywateli:

  • e-integracja i e-aktywizacja na rzecz zwiększenia aktywności oraz jakości korzystania z internetu,
  • pobudzanie potencjału uzdolnionych programistów dla zwiększenia zastosowania rozwiązań cyfrowych w gospodarce i administracji.

Oprócz działań Programu Polska Cyfrowa, unijne środki na rozwój e-usług publicznych, digitalizację zasobów i rozwój kompetencji cyfrowych w szkołach będą także dostępne w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych.