Kompleksowa obsługa od A do Z

Przygotowanie Projektu przez naszych specjalistów gwarantuje kompleksowe wsparcie w zakresie:

  • planowania i optymalizacji projektów pod kątem zwiększenia szans na otrzymanie dofinansowania, przy jednoczesnym zachowaniu potencjału biznesowego (nie budujemy projektów spełniających kryteria funduszy UE, które są oderwane od rzeczywistości rynkowej),
  • opracowania dokumentacji aplikacyjnej pod kątem płynnej realizacji Projektu,
  • negocjacji warunków umowy o dofinansowanie,
  • monitorowanie zgodności projektu z wytycznymi w trakcie realizacji,
  • organizacji zamówień publicznych i podpisania umów z wykonawcami,
  • właściwe rozliczanie wydatków projektowych pod kątem wytycznych funduszy UE,
  • utrzymania trwałości przez okres przynajmniej kolejnych 3-5 lat przy minimalnych nakładach własnych Beneficjenta.

Dzięki kompleksowości naszych usług, skorzystają Państwo z pomocy stałego i zaufanego partnera, który poprowadzi Państwa projekty przez zawiłości systemu wydatkowania funduszy unijnych.

 

strongest legal testosterone booster in australia euro king gear

bodybuilder magazines controlled articular rotations the best bodybuilding workout
top bodybuilding exercises body weight circuit workout cartoon bodybuilders