Kompleksowa obsługa od A do Z

Przygotowanie Projektu przez naszych specjalistów gwarantuje kompleksowe wsparcie w zakresie:

  • planowania i optymalizacji projektów pod kątem zwiększenia szans na otrzymanie dofinansowania, przy jednoczesnym zachowaniu potencjału biznesowego (nie budujemy projektów spełniających kryteria funduszy UE, które są oderwane od rzeczywistości rynkowej),
  • opracowania dokumentacji aplikacyjnej pod kątem płynnej realizacji Projektu,
  • negocjacji warunków umowy o dofinansowanie,
  • monitorowanie zgodności projektu z wytycznymi w trakcie realizacji,
  • organizacji zamówień publicznych i podpisania umów z wykonawcami,
  • właściwe rozliczanie wydatków projektowych pod kątem wytycznych funduszy UE,
  • utrzymania trwałości przez okres przynajmniej kolejnych 3-5 lat przy minimalnych nakładach własnych Beneficjenta.

Dzięki kompleksowości naszych usług, skorzystają Państwo z pomocy stałego i zaufanego partnera, który poprowadzi Państwa projekty przez zawiłości systemu wydatkowania funduszy unijnych.