Jak pozyskać dotację na systemy informatyczne w przedsiębiorstwach?

W zakończonej perspektywie finansowej 2007–2013 dofinansowania na projekty informatyczne firm były dostępne głównie w części programu krajowego „Innowacyjna Gospodarka”. Dotację mogliśmy pozyskać na nowe e-usługi oraz na integrację systemów informatycznych współpracujących ze sobą przedsiębiorstw.

Czy w nowej perspektywie biznesowi będzie łatwiej sięgać po środki unijne niż dotychczas?

Otóż nie. W nowej perspektywie 2014-2020 znalezienie podobnych dotacji nie jest już takie proste. Przedsiębiorcy z sektora MŚP, którzy dotychczas upatrywali szanse na pozyskanie dotacji z działania 8.1 lub 8.2 PO IG, w nowej perspektywie znajdą analogiczne szanse w projektach realizowanych w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych.

Co to oznacza w praktyce?
Każdy z programów regionalnych posiada własne wytyczne co do możliwej wysokości dotacji oraz warunków jej pozyskania. Zróżnicowanie będzie widoczne także w nazwie działań oraz ich numeracji dla poszczególnych województw. Jednakże najwyższą barierą w procesie poszukiwania odpowiedniego źródła dotacji jest niejednoznaczne wskazanie możliwości jej wykorzystania w zakresie rozwoju IT . Przeglądając programy regionalne można zauważyć, że projekty z zakresu technologii informacyjno-komunikacyjnych będą najbliższe konkursom dedykowanym podniesieniu innowacyjności przedsiębiorstw lub wsparciu inwestycji w sektorze MŚP. W tych właśnie obszarach trzeba będzie szukać wsparcia dotacyjnego dla rozwoju IT przedsiębiorstw.

Jakie projekty mają największą szansę na dofinansowanie?
Odpowiednikami działań 8.1 i 8.2 PO IG będą w RPO projekty zakładające realizację celów tematycznych dotyczących rozwoju produktów i usług opartych na technologiach informacyjno-komunikacyjnych (TIK), handlu elektronicznego oraz zwiększania zapotrzebowania na technologie informacyjno-komunikacyjne.

Na chwilę obecną najbardziej obiecujące programy regionalne pod kątem możliwości dofinansowania projektów IT to:
• RPO Śląskie, działanie 3.3 – z dotacji mogą skorzystać firmy o różnej wielkości, możliwościach i potrzebach dzięki proponowanej rozpiętości od 50 do 500 tys. zł. Na duży plus zasługuje także bogata lista przedsięwzięć możliwych do realizacji z zakresu TIK (m.in. budowa systemu IT, opracowanie e-usługi wspierającej działalność sprzedażową).
• RPO Opolskie, poddziałanie 2.1.2 – dotacje przeznaczone są na systemy B2B, informatyzację wewnętrzną oraz rozwiązania TIK w relacji B2C.

Dofinansowania w ramach programów regionalnych skierowane są głównie do małych i średnich przedsiębiorstw. Wysokość pomocy dla projektów opartych na TIK uzależniony jest od wielkości przedsiębiorstwa oraz miejscu realizacji inwestycji (najwyższa pomoc regionalna 50% przyznawana będzie w woj. lubelskim, podlaskim, podkarpackim, warmińsko-mazurskim) . Wysokość dofinansowania podwyższa się o 20% w przypadku małych przedsiębiorstw i o 10% w przypadku przedsiębiorstw średnich. Oznacza to, że w regionie wschodniej ściany Polski projekty informatyczne mogą być dofinansowane nawet w wysokości 70% kosztów kwalifikowanych.

Z doświadczenia wiemy, że najtrudniejszym elementem jest umiejscowienie pomysłu w odpowiednim programie unijnym, czyli samo znalezienie dotacji wspierającej planowane inwestycje. Nasi specjaliści zweryfikują możliwości ubiegania się o dofinansowanie oraz ocenią szansę pozyskania dotacji. Dzięki wieloletniej praktyce realizujemy  projekty dla przedsiębiorstw będących na początku swojej drogi, a także dojrzałych firm, będących liderami w swoich branżach. Jeżeli Twoja firma planuje inwestycje w innowacyjne rozwiązania informatyczne (e-handel, e-biznes, e-usługi, systemy B2B, systemy e-commerce etc.) skontaktuj się z nami!

Sylwia Czerniak
s.czerniak@studioeprojekt.com