Działanie 4.4 PO IG – nabór wniosków przedłużony do 16 grudnia.

PARP opublikował informację o nowym, maksymalnym terminie naboru wniosków w ramach Działania 4.4.

 

PARP-logo

Komunikat w sprawie naboru wniosków w ramach Działania 4.4 PO IG – II runda aplikacyjna w 2013 roku:

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości jako Instytucja Wdrażająca dla Działania 4.4 PO IG „Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym” informuje, iż nabór wniosków do Działania 4.4 w ramach II rundy aplikacyjnej przeprowadzanej w 2013 roku trwający od 4 listopada 2013 r. zostaje przedłużony do 16 grudnia 2013 r. do godz. 16.30.