Idea

IdeaChcemy zachęcić firmy i klientów indywidualnych do zainteresowania się możliwościami realizacji i sfinansowania ze środków europejskich inwestycji i projektów zakładających m.in.

  • Budowę systemów B2B,
  • Stworzenie innowacyjnych produktów i usług,
  • Rozwój usług społeczeństwa informacyjnego.
  • Rozwój rynkowy start-up’ów w oparciu o dostępne on-line e-usługi,
  • Informatyzację jednostek publicznych (jst, zoz) i przedsiębiorstw,
  • Budowę publicznych i prywatnych szerokopasmowych sieci internetowych,
  • Wsparcie innowacyjnych przedsięwzięć, np. projektów B+R, Inkubatorów Przedsiębiorczości, itp.

Te i wiele innych rodzajów projektów są możliwe do zrealizowania i sfinansowania w ramach europejskich funduszy pomocowych dostępnych za pośrednictwem wielu Programów Operacyjnych (np. PO IG, PO IiŚ, PO KL, RPO WM, RPO WD, itd.).

Dla kogo

Każdy Program Operacyjnych dzieli się na wiele osi priorytetowych i działań, do których zostały ustalone szczegółowe reguły i wytyczne regulujące możliwości i procedury aplikowania o środki finansowe na realizację projektów, a po ich pozyskaniu zasady realizacji i rozliczania projektu. Lata funkcjonowania funduszy europejskich i setki regulujących je aktów prawnych, ukształtowały szereg zasad, formalności i wymogów, tworzących informacyjną i biurokratyczną dżunglę. Bez wsparcia doradczego choćby najlepszy pomysł ma niewielkie szanse na skuteczne aplikowanie o pozyskanie znaczących funduszy na jego realizację.

Prócz roli informacyjnej niniejsza strona ma na celu zachęcenie Państwa do zapoznania się z naszą ofertą doradczą skierowaną głównie do przedsiębiorców i jednostek samorządu terytorialnego.

Studio e-projekt

Specjalizujemy się w doradztwie i prowadzeniu projektów inwestycyjnych realizowanych z udziałem środków pomocowych z Unii Europejskiej. Nasi klienci to przede wszystkim jednostki samorządu terytorialnego, jednostki służby zdrowia oraz przedsiębiorcy. W naszej pracy opieramy się na doświadczeniu zdobytym przez firmę i jej współpracowników w tym i poprzednim okresie programowania funduszy europejskich. Dzięki niemu, a także selektywnemu doborowi źródeł finansowania oraz szerokiej wiedzy obejmującej zagadnienia techniczne, finansowe i prawne gwarantujemy wysoką skuteczność procesu aplikacyjnego oraz merytoryczne i praktyczne wsparcie w trakcie realizacji projektu.

Firma i współpracujący z nią specjaliści posiadają doskonałe przygotowanie merytoryczne w procesie aplikowania o środki europejskie. W trakcie dotychczasowej działalności zrealizowaliśmy wiele usług w zakresie przygotowania dokumentacji aplikacyjnej dla projektów składanych o dofinansowanie ze środków unijnych, w tym projektów z zakresu informatyzacji, budowy społeczeństwa informacyjnego i dostępu do Internetu szerokopasmowego. Jednym z ostatnich naszych sukcesów jest m.in. pozyskanie środków finansowych na projekty w obszarze przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu i rozbudowy publicznej infrastruktury internetowej oraz projekty obejmujące wdrożenie systemów B2B w przedsiębiorstwach. W jednym z najtrudniejszych konkursów organizowanych do tej pory w ramach POIG, tj. przeprowadzonego w 2010 roku konkursu do działania 8.1 POIG 75% naszych projektów pozyskało dotację, przy ogólnej średniej pozytywnie ocenionych wniosków dla całego konkursu wynoszącej zaledwie 8%. W zakończonym konkursie z 2011 roku nasza skuteczność wyniosła 60%, podczas gdy w całym naborze pozytywnie ocenionych zostało jedynie 122 wnioski na 1400 złożonych.

W ramach podejmowanej współpracy oczekujemy i zaangażowania w prace projektowe umożliwiających sprawną realizację Projektu i osiągnięcie zaplanowanych celów. W zamian oferujemy profesjonalną i efektywną pracę projektową oraz wysoką konkurencyjność cenową i skuteczność aplikowania.

Przygotowanie Projektu przez naszych specjalistów gwarantuje opracowanie dokumentacji aplikacyjnej pod kątem jego płynnej realizacji, od organizacji zamówień publicznych i podpisania umów z wykonawcami do zamknięcia Projektu i jego rozliczenia finansowego, oraz utrzymania trwałości przez okres przynajmniej kolejnych 3-5 lat przy minimalnych nakładach własnych Beneficjenta.

Co nas wyróżnia?

Znajomość tematyki – nie jesteśmy specjalistami od wszystkiego, koncentrujemy się przede wszystkim na opisanych projektach i konkursach, co pozwala nam wspierać klientów w każdej fazie powstawania projektu: od koncepcji technicznej i tworzenia kosztorysu, po analizy finansowe i symulacje biznesowe.

Dobór projektów – nie naginamy rzeczywistości. Są przedsięwzięcia, które maja duże szanse na skuteczne aplikowanie, lecz są i takie, dla których szanse te są minimalne. Często lepiej jest przyjrzeć się podstawowym założeniem i skoncentrować nad innym projektem, niż tracić Wasz i nasz czas.

Zaangażowanie – każdy projekt i każdego klienta traktujemy indywidualnie. Nie jesteśmy duża firmą konsultingową składającą masę projektów, których część siłą rzeczy i rachunku prawdopodobieństwa pozyskuje dofinansowanie, lecz Ty nigdy nie możesz być pewnym, w której grupie znajdzie się Twój projekt. I będziemy mieć dla Ciebie czas.

Usługi realizacyjne – naszym Klientom oferujemy nie tylko możliwość pozyskania dotacji, ale również wsparcie w trakcie realizacji projektu poprzez dostęp do dodatkowego finansowania komercyjnego, pomoc w doborze wykonawcy oprogramowania oraz realizację działań marketingowych.

Partycypacja ryzyka – no i najważniejsze. Nasze wynagrodzenie powiązane jest ze skutecznością aplikowania. Czyli zarabiamy, gdy i Ty zarabiasz.