Badania i innowacje w programie Horyzont 2020

Horyzont 2020 to największy jak dotąd w historii ramowy program Unii Europejskiej na rzecz badań i innowacji. Jego łączny budżet przewidziany na lata 2014-2020 wyniesie blisko 80 mld euro. Program wpisuje się w strategię wzrostu Europa 2020, mającej na celu wzmocnienie pozycji Europy na arenie międzynarodowej, poprzez stworzenie światowej klasy nauki i technologii. Program został podzielony na 3 filary, w ramach których określone tematy szczegółowe.

dotacje_horyzont_2020

Doskonała baza naukowa: wsparcie dla najbardziej uzdolnionych osób oraz ich zespołów na realizację pionierskich badań, finansowanie przyszłych i powstających technologii przy współpracy badawczej, stypendia międzynarodowe dla naukowców, zapewnienie światowej klasy infrastruktury badawczej.

Wiodąca pozycja w przemyśle: wsparcie dla projektów z zakresu technologii informacyjno – komunikacyjnych, zaawansowanych materiałów, nanotechnologii, biotechnologii, zaawansowanych technologii produkcji i przetwarzania oraz sektora badań kosmosu, zapewnienie do stępu do instrumentów finansowania ryzyka, wsparcie rozwoju innowacji w MŚP.

Wyzwania społeczne: finansowanie w obrębie zagadnień: zdrowia, zmian demograficznych, dobrostanu; bezpieczeństwa żywnościowego, zrównoważonego rolnictwa i leśnictwa , badań mórz i wód śródlądowych, biogospodarki; czystej i efektywnej energii; inteligentnego, zielonego i zintegrowanego transportu; klimatu, środowiska, efektywnej gospodarki zasobami i surowcami; bezpieczeństwa społecznego.

Beneficjentami programu Horyzont 2020 mogą być indywidualni naukowcy na każdym etapie kariery naukowej, podmioty naukowe i badawcze, instytucje sektora nauki i przemysłu, podmioty prywatne i publiczne, przedsiębiorstwa mikro, małego średniego i dużego typu. O dofinansowanie mogę ubiegać się również konsorcja złożone z co najmniej 3 partnerów z 3 różnych państw członkowskich UE oraz krajów stowarzyszonych.