ADVICE 360 ° = PARTNERSHIP ADVICE 360 ° = PARTNERSHIP
EXPERTISE = EFFECTIVENESS EXPERTISE = EFFECTIVENESS
CREATIVITY + EXPERIENCE = > NEW PERSPECTIVES CREATIVITY + EXPERIENCE = > NEW PERSPECTIVES
 
 
Horyzont 2020 to największy jak dotąd w historii ramowy program Unii Europejskiej na rzecz badań i innowacji. Jego łączny budżet przewidziany na lata 2014-2020 wyniesie blisko 80 mld euro. Program wpisuje się w strategię wzrostu Europa 2020, mającej na celu wzmocnienie pozycji Europy na arenie międzynarodowej, poprzez stworzenie światowej klasy nauki i technologii. Program został podzielony na 3 filary, w ramach których określone tematy szczegółowe.

Czytaj więcej