Działanie 8.3 POIG – Wykluczenie cyfrowe

W ramach naszych usług oferujemy Państwu BEZPŁATNE doradztwo w zakresie:

przygotowania dokumentacji niezbędnej do podpisania umowy,
analizy oraz określenia zagrożeń i ich przeciwdziałaniu w trakcie realizacji projektu.
Jednocześnie istnieje możliwość skorzystania z kompleksowego doradztwa w trakcie realizacji projektu w zakresie m.in.:

Przygotowania wszelkich dokumentów koniecznych do realizacji i rozliczania projektów w ramach działania
8.3 POIG (posiadamy wzory wszystkich dokumentów);
Doradztwa w zakresie przygotowania dokumentacji przetargowej;
Wsparcia w zakresie wyboru i rekrutacji beneficjentów ostatecznych projektu;
Stałego nadzoru poprawności poszczególnych etapów realizacji projektu zgodnie z wytycznymi działania i umową
o dofinansowanie;
Opracowywania wniosków o płatności częściowe, płatność końcową i pozostałej korespondencji sprawozdawczej;
Audytu dokumentacji projektowej oraz realizacji projektu;
Opracowywania sprawozdań, dokumentów niezbędnych do ewentualnej kontroli i rozliczeń projektu;
Doradztwa w zakresie pozostałej korespondencji z Instytucją Wdrażającą;
Doradztwa w zakresie oznaczania i archiwizacji dokumentów księgowych potwierdzających realizację projektu;
Doradztwa w zakresie realizacji działań dotyczących promocji projektu.
Nasza firma posiada bogate doświadczenie w realizacji projektów w ramach działania 8.3 POIG
W ostatnich naborach do działania 8.3 POIG pozyskaliśmy dotacje dla wielu jednostek (m.in. Gmina Ostrów Mazowiecka, Gmina Biłgoraj, Gmina Brok, Gmina Dobrzeń Wielki, Gmina Dobrzany, Gmina Szczerców, Gmina Rokiciny, Gmina Barciany, Gmina Michałowice, Gmina Wieruszów, Gmina Sławków), które zdecydowały się powierzyć nam również proces rozliczania pozyskanej dotacji.

Wybierając nas mają Państwo pewność, że współpracujecie z rzetelnym, kompetentnym i doświadczonym partnerem a projekt zostanie zrealizowany terminowo oraz zgodnie z założeniami
Zapraszamy do współpracy!