Działanie 8.2 POIG – Systemy B2B

Nabór wniosków na projekty dot. informatycznych systemów typu B2B (działanie 8.2 POIG), w znaczący sposób różni się od dotychczasowych. PARP zezwolił na dofinansowanie również systemów umożliwiających pozyskanie nowych kontrahentów.


Dotychczas należało wykazać już istniejącą współpracę. Wprowadzono wyższy poziom dofinansowania dla wszystkich wnioskodawców, niezależnie od wielkości firmy oraz niezależnie od miejsca lokalizacji. Dotacja na takich warunkach wypłacana jest w formie pomocy de minimis i umożliwia dofinansowanie na poziomie 70% kosztów projektu, nie więcej niż 200 tys. EUR.

Najważniejsze informacje dot. działania 8.2 POIG:

 • dotacja możliwa dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP),
 • % dotacji – 70% dla MŚP w ramach pomocy de minimis niezależnie od lokalizacji (w przypadku projektów do ok. 1 mln zł),
 • w przypadku większych projektów % dotacji zależy od lokalizacji firmy, ale bez limitu dotacji (czyli można otrzymać nawet kilka mln zł),
 • możliwość dofinansowania systemów otwartych, tj. umożliwiających podłączenie nowych kontrahentów,
 • brak konieczności przedstawiania umów o współpracy z kontrahentami,
 • możliwość dofinansowania promocji systemu B2B wśród potencjalnych kontrahentów,
 • możliwość pozyskania dotacji dla kilku użytkowników systemu B2B działających w ramach konsorcjum.

Nasze usługi związane z pozyskaniem dofinansowania na działanie 8.2 POIG:

 • analiza koncepcji projektu w zakresie optymalizacji pod kątem kryteriów wyboru projektów w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka,
 • opracowanie formularza wniosku aplikacyjnego,
 • opracowanie biznesplanu projektu, w tym analizy finansowej,
 • doradztwo w zakresie przygotowania niezbędnych załączników do wniosku,
 • monitorowanie procesu oceny wniosku o dofinansowanie, w tym przygotowywanie korespondencji z Regionalną Instytucją Finansującą.