Dotacje

Chcemy zachęcić firmy i klientów indywidualnych do skorzystania z możliwości realizacji i finansowania ze środków europejskich inwestycji i projektów:

  • budowy systemów B2B,
  • tworzenia innowacyjnych produktów i usług,
  • rozwoju usług społeczeństwa informacyjnego,
  • rozwoju start-up’ów w oparciu o dostępne on-line e-usługi,
  • informatyzacji jednostek publicznych (jst, zoz) i przedsiębiorstw,
  • budowy publicznych i prywatnych szerokopasmowych sieci internetowych,
  • wsparcia innowacyjnych przedsięwzięć, np. projektów B+R, Inkubatorów Przedsiębiorczości, itp.

Projekty są możliwe do zrealizowania i sfinansowania w ramach europejskich funduszy pomocowych dostępnych za pośrednictwem wielu Programów Operacyjnych (np. PO IG, PO IiŚ, PO KL, RPO WM, RPO WD, itd.).

Dlaczego warto korzystać z naszego wsparcia?

Lata funkcjonowania funduszy europejskich i setki regulujących je aktów prawnych, ukształtowały szereg zasad, formalności i wymogów, tworzących informacyjną i biurokratyczną dżunglę. Bez wsparcia doradczego choćby najlepszy pomysł ma niewielkie szanse na skuteczne aplikowanie o pozyskanie znaczących funduszy na jego realizację.

Co wyróżnia naszą firmę?

Znajomość tematyki – nie jesteśmy specjalistami od wszystkiego, koncentrujemy się przede wszystkim na opisanych projektach i konkursach, co pozwala nam wspierać klientów w każdej fazie powstawania projektu: od koncepcji technicznej i tworzenia kosztorysu, po analizy finansowe i symulacje biznesowe.
 Dobór projektów – nie naginamy rzeczywistości. Są przedsięwzięcia, które maja duże szanse na skuteczne aplikowanie, lecz są i takie, dla których szanse te są minimalne. Często lepiej jest przyjrzeć się podstawowym założeniem i skoncentrować nad innym projektem, niż tracić Wasz i nasz czas.
 Zaangażowanie – każdy projekt i każdego klienta traktujemy indywidualnie. Nie jesteśmy duża firmą konsultingową składającą masę projektów, których część siłą rzeczy i rachunku prawdopodobieństwa pozyskuje dofinansowanie, lecz Ty nigdy nie możesz być pewnym, w której grupie znajdzie się Twój projekt. I będziemy mieć dla Ciebie czas.
Usługi realizacyjne – naszym Klientom oferujemy nie tylko możliwość pozyskania dotacji, ale również wsparcie w trakcie realizacji projektu poprzez dostęp do dodatkowego finansowania komercyjnego, pomoc w doborze wykonawcy oprogramowania oraz realizację działań marketingowych.
 Partycypacja ryzyka – no i najważniejsze. Nasze wynagrodzenie powiązane jest ze skutecznością aplikowania. Czyli zarabiamy, gdy i Ty zarabiasz.