Dotacje na rozwój Klastrów – 5.1 POIG

Od 1 października 2012 r. Polska Agencja Rozwoju Regionalnego prowadzi nabór nabór na projekty dotyczące rozwoju Klastrów, czyli grup podmiotów z danej branży. Członkami Klastra mogą być przedsiębiorcy, jednostki naukowe, instytucje otoczenia biznesu, itp.

Kto może wnioskować?

Koordynatorzy Klastra, czyli podmioty działające na rzecz i w imieniu członków Klastra

Na jakie projekty można uzyskać dotację?

Schemat 1 – projekty doradczo-szkoleniowe mające na celu rozwój Klastrów we wczesnej fazie rozwoju (tj. działających krócej niż 18 miesięcy)