Dotacje dla przedsiębiorców w „nowej” perspektywie finansowej

Zgodnie z informacjami Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju na bezpośrednie wsparcie przedsiębiorców perspektywie finansowej UE na lata 2014-2020 zostanie przeznaczonych prawie 16 mld euro.

Główne obszary wsparcia prezentuje poniższy schemat:

Dotacje-przedsiebiorcy

Wsparcie wskazanych obszarów będzie realizowane w ramach:

  • Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój,
  • Programu Operacyjnego Polska Wschodnia,
  • Regionalnych Programów Operacyjnych.

Dodatkowo,  firmy będą mogły ubiegać się o dotacje w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa jako wykonawcy sieci dostępowych do szerokopasmowego internetu.

Poszczególnym programom operacyjnym oraz działaniom, które będzie można realizować w ich ramach poświęcimy odrębne artykuły publikowane przez nas w zakładce Dotacje 2014-2020. Nasi eksperci na bieżąco będą przekazywali Państwu najświeższe informacje pozyskane bezpośrednio z instytucji odpowiedzialnych za dany obszar.