Doradztwo UE

Doradztwo strategiczne i aplikacyjne:

 • analiza koncepcji projektu w zakresie optymalizacji pod kątem kryteriów wyboru projektów w ramach Programu Operacyjnego,
 • opracowanie formularza wniosku aplikacyjnego,
 • opracowanie biznesplanu projektu, w tym analizy finansowej,
 • doradztwo w zakresie przygotowania niezbędnych załączników do wniosku,
 • monitorowanie procesu oceny wniosku o dofinansowanie, w tym przygotowywanie korespondencji z właściwą instytucją.

Doradztwo w trakcie realizacji projektu:

 • doradztwo w zakresie przygotowania dokumentacji niezbędnej do sporządzenia umowy o dofinansowanie i jej aneksowania,
 • nadzór nad prawidłową realizacją projektu pod kątem zgodności z wytycznymi Programu Operacyjnego ,
 • sporządzanie wniosków o płatność i pozostałej korespondencji sprawozdawczej,
 • doradztwo w zakresie pozostałej korespondencji z Instytucją Zarządzającą,
 • doradztwo w zakresie przygotowania dokumentacji do zamówień projektowych,
 • doradztwo w zakresie oznaczania i archiwizacji dokumentów księgowych potwierdzających realizację projektu,
 • doradztwo w zakresie sposobów promocji projektu dofinansowanego z funduszy UE,
 • przesłanie wytycznych w zakresie prawidłowego rozliczania projektu z dofinansowaniem w ramach Programu Operacyjnego .

Nasza oferta dotyczy projektów informatycznych lub innowacyjnych, takich jak:

 • wdrożenie e-usługi,
 • wdrożenie informatycznego systemu współpracy z partnerami biznesowymi,
 • prowadzenie prac badawczo-rozwojowych,
 • wprowadzenie do działalności innowacyjnych rozwiązań (opatentowanych lub nieopatentowanych),
 • budowę internetowej sieci szerokopasmowej.