Doradztwo strategiczne

Skuteczna ścieżka rozwoju naszych Partnerów jest jednym z naszych podstawowych celów. Dzięki szerokiej wiedzy na temat zasad funkcjonowania zewnętrznych źródeł finansowania oraz odpowiedniej interpretacji informacji o przyszłych możliwościach, nasi eksperci przygotują dla Państwa średnio- i długookresowe strategie rozwoju. Każdy ze współpracujących z nami Partnerów realizuje obecnie po kilka projektów z finansowaniem zewnętrznym w oparciu o nakreśloną przez nas ścieżkę.

W ramach doradztwa strategicznego oferujemy:

  • przygotowanie średnio- i długookresowych strategii rozwoju w oparciu o zewnętrzne źródła finansowania,
  • doradztwo w zakresie działań niezbędnych do skutecznego pozyskiwania zewnętrznych źródeł finansowania,
  • planowanie kształtu projektów inwestycyjnych dofinansowanych ze źródeł zewnętrznych,
  • stały monitoring i przesyłanie informacji dotyczących aktualnych możliwości dofinansowania działalności i inwestycji.