Dotacje 2014-2020

dotacje_horyzont_2020
Horyzont 2020 to największy jak dotąd w historii ramowy program Unii Europejskiej na rzecz badań i innowacji. Jego łączny budżet przewidziany na lata 2014-2020 wyniesie blisko 80 mld euro. Program wpisuje się w strategię wzrostu Europa 2020, mającej na celu wzmocnienie pozycji Europy na arenie międzynarodowej, poprzez stworzenie światowej klasy nauki i technologii. Program został podzielony na 3 filary, w ramach których określone tematy szczegółowe.

Czytaj więcej

ID-informatyzacja
Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju poinformowało, że 8 maja rząd przyjął projekt ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020, powszechnie nazywanej „ustawą wdrożeniową”.

Czytaj więcej

ID-internet
W „nowej” perspektywie finansowej UE na lata 2014-2020 będzie również istniała możliwość realizowania projektów o podobnym charakterze do przygotowanych w „starej” perspektywie w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, tj.

Czytaj więcej

W perspektywie finansowej UE na lata 2014-2020 będzie realizowany program wspierający innowacyjność, badania naukowe i ich powiązania ze sferą przedsiębiorstw. Obecna – robocza nazwa to Program Operacyjny Inteligentny Rozwój,2014-2020 (PO IR).

Czytaj więcej