Dotacje 2014-2020

Tak jak zapowiadano, w Programie Operacyjnym Inteligentny Rozwój największy nacisk położono na innowacyjność. I taki jest też główny cel programu — pobudzić ją w polskich firmach, w szczególności tą, która polegać będzie na wzmocnieniu współpracy przedsiębiorców z jednostkami naukowymi. Rezultatem ma być wyższy poziom komercjalizacji wyników prac badawczych.

Czytaj więcej

Wsparcie projektów B+R obejmuje realizację przez przedsiębiorstwo (samodzielnie lub jako lidera konsorcjum) badań, głównie badań przemysłowych lub eksperymentalnych prac rozwojowych. Ich celem ma być opracowanie nowych lub istotnie ulepszonych rozwiązań, łącznie z przygotowaniem prototypów doświadczalnych oraz instalacji pilotażowych.

Czytaj więcej

Poddziałanie 1.1.1 związane jest ze zwiększeniem innowacyjności firm działających na polskim rynku, które odbywa się dzięki korzystaniu z rezultatów B+R w prowadzonej przez nie działalności gospodarczej. Jest to konkurs pierwszej osi priorytetowej POIR, która wdrażana jest przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. To pierwsza publiczna instytucja, która wprowadziła nowe metody oceny wniosków minimalizując wszystkie wymogi formalne oraz zmniejszając czas oczekiwania na ocenę do około 60 dni. 

Czytaj więcej

Z myślą o małych i średnich przedsiębiorcach utworzono specjalnie dedykowaną formę wsparcia pod nazwą Instrument MŚP. Jest on skierowany do podmiotów z sektora MŚP, posiadających siedzibę w UE bądź kraju stowarzyszonym w programie Horyzont 2020, które wykazują wysoki potencjał wzrostu, jak również posiadają innowacyjną technologię, produkt lub usługę i zamierzają wdrożyć ją na rynek. W siedmioletniej perspektywie Komisja Europejska przeznaczy na ten cel 3 mld euro.

Czytaj więcej